HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Blackberry, iOS, Android)

1. Cách thêm tài khoản Facebook
Chọn Cập nhật > nhấn vào danh mục của máy > chọn Facebook > chọn Thêm > hệ thống thông báo Bạn đang thoát ra khỏi ứng dụng và chi phí internet trên di động sẽ được áp dụng > chọn Đồng ý > hệ thống chuyển đến trang của Facebook > nhập địa chỉ và mật khẩu tài khoản Facebook > chọn Đăng nhập

2. Cách thêm tài khoản Yahoo
Chọn Trò chuyện > nhấn vào danh mục của máy > chọn Các tài khoản IM > chọn Thêm tài khoản > chọn tài khoản Yahoo > nhập tên và mật khẩu của tài khoản > chọn Thêm tài khoản

3. Cách nạp tiền mua đồ
Chọn Tôi > chọn Nạp tiền mua đồ > chọn mức phí muốn nạp (5000/10.000/20.000/30.000/50.000) > chọn Nạp. Sau khi nạp thành công, số tiền ảo trong Game tăng lên còn số tiền trong tài khoản điện thoại sẽ giảm đi tương ứng với số tiền vừa nạp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (JM2E, Symbian)

1. Cách thêm tài khoản Facebook
Chọn biểu tượng của Facebook trên trang chủ > chọn Thêm > hệ thống thông báo Bạn đang thoát ra khỏi ứng dụng và chi phí internet trên di động sẽ được áp dụng > chọn Đồng ý > hệ thống chuyển đến trang của Facebook > nhập địa chỉ và mật khẩu tài khoản Facebook > chọn Đăng nhập

2. Cách thêm tài khoản Yahoo
Chọn Trò chuyện trên trang chủ > nhấn vào danh mục của máy > chọn Các tài khoản Chat > chọn Thêm tài khoản > chọn tài khoản Yahoo > nhập tên và mật khẩu của tài khoản > chọn Thêm tài khoản. Trên trang tài khoản và trang Trò chuyện sẽ hiển thị tài khoản Yahoo vừa thêm.

3. Cách nạp tiền mua đồ
Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng trên trang chủ > chọn Nạp tiền mua đồ > chọn mức phí muốn nạp (5000/10.000/20.000/30.000/50.000) > chọn Nạp. Sau khi nạp thành công, số tiền ảo trong Game tăng lên còn số tiền trong tài khoản điện thoại sẽ giảm đi tương ứng với số tiền vừa nạp.