Dịch vụ

Kịch bản sử dụng dịch vụ qua website/wapsite

 • Khách hàng truy cập wapsite/website dịch vụ tại https://zoota.vn
 • Khách hàng sử dụng 3G/4G của VinaPhone, hệ thống sẽ tự động nhận diện thuê bao và khách hàng có thể sử dụng nội dung gói cước
 • Khách hàng sử dụng Wifi, khách hàng cần nhập số điện thoại hoặc mật khẩu đã được gửi vào tin nhắn trước đó để đăng nhập sử dụng dịch vụ.

Kịch bản sử dụng dịch vụ qua Ứng dụng

 • Bước 1: Truy cập app Zoota
  Hiển thị giao diện đăng nhập app, khách hàng sử dụng SĐT và mật khẩu để đăng nhập:
 • Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng được xem các video theo gói cước đã đăng ký. Khách hàng có thể lựa chọn trực tiếp tại trang chủ của app hoặc lựa chọn theo chuyên mục tương ứng với gói cước đã đăng ký.
 • Kiểm tra thông tin gói cước đăng ký:
 • Khách hàng lựa chọn mục: Tài khoản
  Hiển thị tất cả gói cước mà khách hàng sử dụng và thời gian đăng ký