THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH Cung cấp Giải pháp Dịch vụ Giá trị Gia tăng
Địa chỉ: Số 124, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.
Người chịu trách nhiệm: Ông Hoàng Mạnh Cường
Tel: (+84) 4 3755 8989 - Fax: +84 4 3748 1189
Email: contact@vivas.vn